نظربان


برگزاری آزمون


آزمون ساز نظربان تمامی امکاناتی که یک آموزشگاه، مدرس و یا هر سازمانی که نیاز به برگزاری آزمون دارد را فراهم کرده است

شروع کار با آزمون‌ساز

برای ایجاد آزمون در نظربان کافی است در شروع ایجاد پرسشنامه گزینه «این یک آزمون است» را انتخاب نمایید. پرسشنامه‌ها در حالت آزمون علاوه بر ویژگی‌های یک پرسشنامه، گزینه‌هایی نیز برای حالت آزمون دارا می‌باشند. در بخش تنظیمات قسمتی با عنوان تنظیمات آزموت وجود دارد که دراین قسمت می‌توانید زمان آزمون و بازه‌ی زمانی فعال بودن آزمون را مشخص نمایید


بارم‌بندی سوال‌ها

به سوال‌ها در حالت آزمون سه گزینه اضافه می‌شود. در ابتدا شما می‌توانید مشخص نمایید که آیا تصمیم به طراحی آن را دارید جزو سوالات آزمون هست یا خیر. در صورت پاسخ مثبت شما می‌توانید بارم بندی پاسخ یا پاسخ‌های صحیح را در سه حالت مختلف که مربوط به چگونگی توزیع نمره سوال بین پاسخ‌ها است را تنظیم نمایید. همچنین لازم است گزینه و یا پاسخ صحیح را با توجه به نوع سوال مشخص نمایید


جدول نتایج آزمون

در حالت آزمون، منوی گزارش دارای قسمتی با عنوان جدول نتایج آزمون می‌باشد. در این جدول تعداد پاسخ‌های صحیح، غلط و سوال‌های بدون پاسخ به همراه تعداد پاسخ‌های نیازمند ارزیابی یا تصحیح توسط مصحح و نیز نمره‌ی محاسبه شده از پاسخ‌ها بغیر از سوال‌های تشریحی نمایش داده شده است. همچنین با استفاده از فیلتر نتایج می‌توانید پاسخنامه‌ها را بر اساس تعداد پاسخ‌ها صحیح، غلط، بدون پاسخ و نمره مشاهده نموده و یا پاسخنامه‌هایی که به پرسش‌های مورد نظر شما پاسخ درست یا غلط داده‌اند را ملاحظه کنید.


تصحیح سوال‌های تشریحی

در آزمون‌ساز نظربان می‌توانید سوال‌های تشریحی که نیازمند ارزیابی توسط مصحح داشته باشند نیز تعریف نمایید که بدیهی است سوال‌های متنی با پاسخ بلند و کوتاه دارای این ویژگی می‌باشند. چنانچه در این نوع سوال‌ها گزینه «این سوال صحیح شود» فعال باشد سوال باید توسط مصحح ارزیابی گردد. با کلیک روی گزینه «سوالات تشریحی» که در ستون اول جدول نتایج آزمون وجود دارد سوال‌های تشریحی نمایش داده می‌شود. مصحح می‌تواند در همین مرحله نیز نمره سوال را با توجه به پاسخ تغییر داده و درست و یا غلط بودن پاسخ را مشخص نماید


تعریف مصحح سوال‌های تشریحی و ارجاع پاسخنامه

نظربان در مواردی که مایل هستید سوال‌های تشریحی شما توسط افرادی دیگر (مصحح) ارزیابی شود این امکان را به شما می‌دهد که مصححان خود را تعریف کنید و سپس از بخش نتایج آزمون پاسخنامه‌های مورد نظر خود، که می‌توانند با فیلتر و یا بازه‌ی تاریخی دلخواه تفکیک شوند، را به یک یا چند مصحح ارجاع دهید. همچنین اگر مایل هستید دستمزدی بابت تصحیح پرداخت نمایید می‌توانید مبلغ آن را در ازای هر پاسخ و یا پاسخنامه تعیین کنید. گزارش کارکرد مصحح به صورت کلی و جزئی مربوط به هر آزمون نیز در هر لحظه قابل مشاهده است