نظربان

وبلاگ

قابلیت جدید تنظیمات اطلاع‌رسانی

با این قابلیت جدید نظربان شما می‌توانید بر روی هر یک از پرسشنامه‌های خود نحوه اطلاع‌رسانی از پاسخی ج...

مشاهده

اضافه شدن نوع سوال صحیح - غلط به نظربان

در سوال صحیح - غلط شما می‌توانید نظر مخاطب خود را در مورد صحیح و غلط بودن گزینه‌های خود جویا شوید، م...

مشاهده

اضافه شدن نوع سوال جور کردنی به نظربان

در سوال جور کردنی شما می‌توانید از پاسخگوی خو بخواهید گزینه‌هایی که ارتباط معنادار با یکدیگر دارند ر...

مشاهده

اضافه شدن نوع سوال جدول به نظربان

با استفاده از نوع سوال جدول می‌توان به تعداد نامحدود فیلدهایی با مقدیر متن، عدد، تاریخ و کلید انتخاب...

مشاهده