نظربان


شناخت تجربه مشتری


نظربان تعامل شما را با مشتری بهبود می‌دهد

مهمترین مسئله در مشتری مداری درک خوب و درست از تجریه مشتری است، با نظربان از نظر مشتریان در مورد خدمات و محصولات خود آگاه می‌شوید و با تحلیل دقیق مشتریان شما هر روز راضی‌تر و وفادارتر خواهند بود

مدیریت تجربه مشتری

حقایق:

1. دو سوم مشتریان می‌گویند تجربه خوب باعث شد بیشتر خرج کنند!

2. 80 درصد مشتریان حاضرند برای خدمات بهتر 25% بیشتر هزینه کنند!

3. دلیل سه چهارم از ریزش مشتریان، تجربه بد و خدمات ضعیف است!

4. بیش از نیمی از مشتریانی که خدمات و محصولات یک شرکت را به دیگران توصیه می‌کنند به دلیل تجربه بهتر بوده و بعد از آن به دلیل قیمت بوده است.

5. تقریبا تمام مشتریان، تجربه بد خود را به دیگران انتقال می‌دهند یا به اشتراک می‌گذارند.