نظربان


اضافه شدن نوع سوال جدول به نظربان


با استفاده از نوع سوال جدول می‌توان به تعداد نامحدود فیلدهایی با مقدیر متن، عدد، تاریخ و کلید انتخابی تعریف کرد و تمام این اطلاعات را در یک سوال قرار داد! این نوع سوال در پرسشنامه‌هایی که تعداد ورودی‌ها در یک سوال به نسبت به مخاطب تغییر می‌کند بسیار کاربردی است، مانند وارد کردن سوابق تحصیلی، سوابق شغلی، افراد خانوار و ...

سوال جدول نظربانسوال جدول نظربان

آخرین مطالب

آخرین اخبار