نظربان


قابلیت جدید تنظیمات اطلاع‌رسانی


با این قابلیت جدید نظربان شما می‌توانید بر روی هر یک از پرسشنامه‌های خود نحوه اطلاع‌رسانی از پاسخی جدید روی پرسشنامه را مشخص نمایید. در حال حاضر اطلاع‌رسانی با دو شیوه‌ی ایمیلی و پیامکی انجام می‌شود. تعداد ایمیل‌ها و شماره‌ها جهت ارسال پیامک نامحدود بوده و نیز می‌توانید متن ایمیل و یا پیامک را مشخص نمایید

آخرین مطالب

آخرین اخبار