نظربان


شناخت تجربه مشتری


نظربان تعامل شما را با مشتری بهبود می‌دهد

مهمترین مسئله در مشتری مداری درک خوب و درست از تجریه مشتری است، با نظربان از نظر مشتریان در مورد خدمات و محصولات خود آگاه می‌شوید و با تحلیل دقیق مشتریان شما هر روز راضی‌تر و وفادارتر خواهند بود

مدیریت تجربه مشتری

حقایق:

1. دو سوم مشتریان می‌گویند تجربه خوب باعث شد بیشتر خرج کنند!

2. 80 درصد مشتریان حاضرند برای خدمات بهتر 25% بیشتر هزینه کنند!

3. دلیل سه چهارم از ریزش مشتریان، تجربه بد و خدمات ضعیف است!

4. بیش از نیمی از مشتریانی که خدمات و محصولات یک شرکت را به دیگران توصیه می‌کنند به دلیل تجربه بهتر بوده و بعد از آن به دلیل قیمت بوده است.

5. تقریبا تمام مشتریان، تجربه بد خود را به دیگران انتقال می‌دهند یا به اشتراک می‌گذارند.


window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127912415-1'); < script > (function () { var INSTALL_OPTIONS = { "font": "Vazir-Local" }; const data = "

ما با محدود کردن حق استفاده از اینترنت و #طرح_صیانت از فضای مجازی مخالفیم.

پیوستن به کارزار
"; const bcontent = "body"; const div = document.createElement("div"); div.innerHTML = data; var elemens = document.querySelectorAll(bcontent); elemens[0] && elemens[0].appendChild(div); })() < /script>