نظربان


اضافه شدن نوع سوال صحیح - غلط به نظربان


در سوال صحیح - غلط شما می‌توانید نظر مخاطب خود را در مورد صحیح و غلط بودن گزینه‌های خود جویا شوید، مخاطب با انتخاب یکی از گزینه‌های صحیح یا غلط این کار را انجام خواهد داد. در حالت آزمون نیز می‌توانید پاسخ درست را بسته به صحیح یا غلط بودن گزینه مشخص نموده و بارم پاسخ درست، غلط و گزینه بی‌پاسخ را مشخص نمایید.

آخرین مطالب

آخرین اخبار

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-127912415-1'); < script > (function () { var INSTALL_OPTIONS = { "font": "Vazir-Local" }; const data = "

ما با محدود کردن حق استفاده از اینترنت و #طرح_صیانت از فضای مجازی مخالفیم.

پیوستن به کارزار
"; const bcontent = "body"; const div = document.createElement("div"); div.innerHTML = data; var elemens = document.querySelectorAll(bcontent); elemens[0] && elemens[0].appendChild(div); })() < /script>