نظربان

نظربان - رایگان

رایگان

 • پرسشنامه‌های نامحدود
 • سوالات نامحدود در هر پرسشنامه
 • فقط یک پرسشنامه فعال
 • تمام امکانات اشتراک گذاری پرسشنامه
 • افزودن تصویر و ویدئو به سوال
 • فیلتر نتایج پرسشنامه
کاملا رایگان برای همیشه! شروع رایگان
نظربان - آزمون

آزمون پلاس

 • تمامی امکانات حساب کاربری رایگان
 • بدون محدودیت پرسشنامه فعال
 • ایجاد آزمون بدون محدودیت تعداد
 • بارم‌بندی سوال‌ و تمام تنظیمات آزمون
 • تعریف مصحح و ارجاع پاسخنامه
 • تغییر طرح ظاهری پرسشنامه
30,000 تومان ماهیانه ثبت نام و ارتقاء
نظربان - حرفه ای

حرفه‌ای

 • تمامی امکانات حساب کاربری رایگان
 • تمامی امکانات حساب کاربری آزمون پلاس
 • ایجاد لینک گزارش
 • دسترسی به تمام امکانات تنظیمات پرسشنامه
 • استفاده از API نظربان
 • دسترسی به امکانات اطلاع‌رسانی
50,000 تومان ماهیانه ثبت نام و ارتقاء